خدمات

خدمات شرکت دانش بنیان فراسو سپهر آریا

انرژی

شرکت دانش‏ بنیان فراسو سپهر آریا با هدف بومی‏سازی دانش فنی تکنولوژی‏های وارداتی در حوزه انرژی تأسیس شده است.

مهندسی سطح

این مجموعه دانش بنیان در دو حوزه فناوری های پوشش دهی و خدمات آزمایشگاهی.

بازرگانی

شرکت در زمینه تامین تجهیزات و قطعات مختلف در زمینه تجهیزات مکانیکی و ماشین آلات، برق و ابزار دقیق، مواد شیمیایی و تجهیزات گرمایشی سرمایشی فعالیت دارد.