خدمات

دپارتمان مهندسی سطح

دپارتمان مهندسی سطح این مجموعه دانش بنیان در دو حوزه فناوری های پوشش دهی و خدمات آزمایشگاهی شامل مشخصه یابی مواد، بررسی خواص حرارتی، خواص فیزیکی،...
نمایش بیشتر

دپارتمان بازرگانی

دپارتمان بازرگانی دپارتمان بازرگانی – محصولات و خدمات این شرکت در کارگروه‏های تخصصی مکانیک، برق وکنترل، مواد و انرژی دسته بندی می‏شود. این شرکت در زمینه تامین تجهیزات و قطعات مختلف در زمینه تجهیزات مکانیکی و ماشین آلات، برق و ابزار دقیق، مواد شیمیایی و تجهیزات گرمایشی سرمایشی  فعالیت دارد. بهره مندی از روابط گسترده
نمایش بیشتر
شرکت دانش بنیان فراسو سپهر آریا

مهندسی انرژی

مهندسی انرژی - شرکت دانشبنیان فراسو سپهر آریا با هدف بومیسازی دانش فنی تکنولوژیهای وارداتی در حوزه انرژی تأسیس شده است.بهرهگیری از نخبگان دانشگاهی،...
نمایش بیشتر
X